TsvSplitOptions.maxOpenOutputFiles

Derived.

struct TsvSplitOptions
uint maxOpenOutputFiles;

Meta