TsvSplitOptions.inputSources

Input files

struct TsvSplitOptions
InputSourceRange inputSources;

Meta